čtvrtek 27. března 2008

úterý 25. března 2008

Přidáte se?

Sem tam zabloudí na tento blog i cizinci. A čím více lidí o aktivitě "České iTunes" bude vědět, tím lépe.
Napadlo mne, že by nebylo úplně od věci udělat jednou týdně souhrn publikovaných textů v angličtině. Titulek, datum a 1-2 řádkový výtah.
Zájemci pište na mail uvedený v profilu.

čtvrtek 20. března 2008

Zajímavá návštěva

Tak nás poctili svojí návštěvou...

Kdopak tu umí PHP?

Pomalu, ale jistě.
Tento slogan by mohl provázet tyto stránky.
Děkuji všem za nabídnutou pomoc. V pravý čas se ozvu. Díky i za podporu "naštvaných" blogerů :-).
Nyní hledám mistra PHP, který by byl ochoten napsat skript pro petici. Viz. třetí bod.
Co vám za to mohu nabídnout?
Milé lidské slovo a možnost prezentovat svoje ego na těchto stránkách.
Ne, nemusíte se hlásit všichni, stačí pouze ti, co zvládnou výše popsané.

středa 19. března 2008

Pro soutěživé

Pokud chcete i vy přispět svoji "troškou do mlýna", můžete si zde stáhnout zdrojový soubor ikony iTunes v PSD (564 kB) a vytvořit vlastní návrh.
Vaše nápady pošlete do 28. 3. 2008 na: bimbo_ss zavináč centrum.cz. Ukládejte jako JPG, nastavení komprese - vysoká kvalita (10), velikost 128x128 pixelů a 64x64 pixelů.

úterý 18. března 2008

Návrhy ikon

Jsou zde první verze ikon. Kochejte se, kritizujte a hlasujte v další anketě.


1. verze
Černá nota a celkové barevné ladění působí poněkud studeně a smutně.2. verze
Asi nejlepší barevná kombinace.3. verze
Myslím si, že modrá nota se poněkud tluče s českým tmavě modrým klínem vlajky.4. verze
Český znak ve stylu iPhone je umístěn nad ikonku iTunes.

pondělí 17. března 2008

Mým návštěvníkům... :-)

Zdravím.
Abych nemusel odpovídat na jednotlivé komentáře, volím raději formu dalšího příspěvku.
1/ Návrh petice která zde byla zveřejněna. Jedná se pouze o velmi hrubý nástin. Děkuji všem za věcné připomínky. Máte-li lepší nápad či sloh, pište do komentářů. Všimli jste si rozporů v požadavcích na zprovoznění iTunes a faktických chyb. Otázkou je, co vlastně požadovat. Dle mne by měla být posloupnost: přímé zastoupení Apple (CZ) > Apple Store (CZ) > iTunes Store (CZ).
Dvořák a spol. jsou samozřejmě skladatelé.
Které osobě se petice pošle je v posloupnosti všech kroků úplně na poslední příčce. Předpokládám ale, že se zašle na více míst než jen mrs. Jobsovi.
Chodí sem poměrně dost návštěvníků ze Slovenska. Stálo by nejméně za úvahu, zda se pro tuto akci (petici, žádost) nespojit.
Petice by měla být jak česky tak anglicky.
2/ Nové verze ikon "uvrtány" a přidám k nim anketu.
3/ Zatím je to one man show. Můžete-li, připojte se. Mám přislíbený hosting pro petici, ale "někdo" by "to" měl naprogramovat. Vize: formulář do kterého návštěvník vyplní jméno, příjmení a kontaktní e-mailovou adresu, která ale nebude ostatním viditelná. (Důvodem je ochrana osobních údajů a zabránění spamu.) Po vyplnění údajů se na uvedený e-mail odešle potvrzení.
4/ Další akce jsou vázány na finální formulaci textu a zprovoznění petice. Potom lze vyrábět bannery, zajišťovat publicitu, točit reklamní spoty... ;-)

Kdo nic nedělá, nic nepokazí.

sobota 15. března 2008

Ať to má xicht!


Několik hodin jsem si hrál (html je pro mne opravdu španělská vesnice) s nastavením blogu, počítadla, ankety a ostatních nezbytností :-) Přemýšlel jsem nad grafickou stránkou petice na podporu CZ iTunes. Prozatím jsem vyrobil ikonku. Návrh není definitivní, potřebuje to ještě "dopilovat".


Líbí se vám?

pátek 14. března 2008

Petice (koncept) no. 1

Zde je prvotní koncept, který by mohl sloužit jako petice "České iTunes".

Vážený pane Steve Jobsi,
Obracíme se na vás ve věci spuštění české verze internetového obchodu iTunes.
iTunes je v současnosti spuštěn ve 22 zemích celého světa.
Česká republika patřila v minulosti do tzv. východního bloku. Nyní, jsme již několik let součástí evropské unie. Počet obyvatel a uživatelů vašich výrobků je srovnatelný se zeměmi jako je Rakousko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Belgie…
Firma CDS, která zastupuje vaše zájmy v tzv. východní Evropě již před třemi lety veřejně prohlásila, že se zasadí o zprovoznění iTunes. Dodnes se tak nestalo.
Váš internetový obchod dokonce nabízí české interprety jak populární, tak vážné hudby (Dvořák, Smetana, Suk). Umožněte i nám občanům České republiky nákupy na iTunes a Apple store.

Pro my, níže podepsaní signatáři petice vás žádáme o zprovoznění české verze iTunes.

Jméno a příjmení, e-mailová adresa

Jan Novák novak@novak.cz

Díky za připomínky.Petition (draft) no. 1

Here is a first draft, that could be used as a petition for Czech iTunes.

Dear Mr. Steve Jobs,
We are turning on you concerning the potential start of Czech iTunes store. iTunes store is currently running in 22 countries around the globe.
Czech Republic was formerly part of Eastern block, but we are already
couple of years members of European Community. Number of citizens and users of Apple products is comparable with countries such as Austria, Portugal, Norway, Sweden, Belgium …
Your Eeastern Europe partner, CDS three years ago declared that they do whatever is necessary to start Czech iTunes store. So far, nothing happened.
iTunes even sells Czech musicians (Dvorak, Smetana, Suk). Please allow to us, all Czech citizens to buy music on iTunes and Apple store.

All people who signed the petition are kindly asking you to start Czech version of iTunes.

středa 12. března 2008

Lze danou situaci řešit?

Ano lze!
Příkladem budiž Polsko, které si vydupalo zastoupení Apple.
Pokud chceme, aby se situace změnila, je nutné přestat plácat svoje bábovičky a spojit svoje síly.
Zde je několik bodů, které by se měly realizovat před spuštěním petice na webu.
1. sepsat petici
2. přeložit do angličtiny
3. založit www stránky
4. vytvořit formulař, do kterého by se sympatizanti mohli podepsat (jméno, e-mail...)
Máte-li zájem nám jakoliv pomoci, jste vítáni.
Prozatimní mail je bimbo_ss zavináč centrum.czIs it possible to solve this situation?

Yes, it is!
Example for us should be Poland. They were successful and Apple opened a subsidiary there. If we want to change the situation, we have to stop playing on you own and join together.
Here are the steps we have to do before we initiate the web petition.
1. Write the petition.
2. Translate it to English.
3. Start web pages.
4. Create a form, where all who wants to join can sign.
If you are willing to help anyhow, you are more than welcome.
Temporary e-mail is bimbo_ss (at) centrum.cz

Postoj CDS k českému iTunes

Vyjádření marketingového oddělení CDS ze dne 11. 3. 2008:

Dobrý den,
iTunes Store je momentálně provozován ve 22 zemích po celém světě a v Evropě se to týká pouze západní Evropy. Apple připravuje expanzi do východní Evropy a lokální zastoupení Applu v České republice i v dalších východních zemích tento vývoj nemůže ovlivnit a je to pouze rozhodnutí Applu a hudebních vydavatelství kdy a v jaké další zemi bude iTunes store zprovozněn.

S pozdravem
Marketingové odděleníCDS view on Czech iTunes

Statement of CDS Marketing department, 11. 3. 2008

Hello,
iTunes Store is currently running in 22 countries around the globe and in Europe it is available only in west European countries. Apple is preparing the expansion to Eastern Europe and local partner of Apple in Czech Republic and other eastern European countries can’t help anyhow in this. It is only decision of Apple and music industry about what will be another country with iTunes store and when it is going to be started.

Regards
Marketing department

úterý 11. března 2008

Největší hudební obchod míří do Česka

Největší hudební obchod míří do Česka
"Přání a cíl je mít iTunes v Česku na začátku letošního podzimu," říká Petr Němeček, který zastupuje v tuzemsku počítačovou firmu Apple.
A o kousek dále:
"Záleží ale, jak dopadnou jednání s hudebními vydavatelstvími. Podle toho se může obchod otevřít o pár měsíců dřív či později," dodává Němeček.

Tento článek na iDnes.cz je na prvním místě na google při zadání slova itunes.cz. Má to jednu malilinkatou chybičku. Je teprve tři roky starý. CDS tedy vede pouhé tři roky jednání o iTunes. Ty budou v ČR jen o pár měsíců později. Možná to bude na podzim, ale který rok se zatím tají. Nepodléhejte tedy skepsi, vždyť i sovětská vojska tu byla jen dočasně.

Proč by měl být iTunes v České republice?
1/ Možnost zakoupení hudby a videa v digitální podobě (předpokládám, že cena by byla nižší než u fyzických nosičů).
2/ Dostupnost raritních nahrávek a u nás neprodávaných interpretů.
3/ iTunes store je provázán (synchronizace dat, nahrávání skladeb) s telefony iPhone. Nedostupnost iTunes.cz je dle mého soudu největší překážka pro uvedení iPhone na český trh.Biggest music store is coming to Czech Republic


“Desire and target is to have iTunes in Czech Republic at the beginning of this fall.”
Saying Petr Nemecek, who is representing Apple company on local market.
A bit forward:
“Anyway, it is important how the negotiation with music industry ends. Base on this the store can be opened couple of months earlier or later” adding Nemecek.

This article on iDnes.cz is on a first place when googling the word iTunes.cz. There is only one minor catch. It is only 3 years old. CDS is trying 3 years to negotiate about iTunes. iTunes will be in Czechia just couple of months later. Maybe it is going to be in fall. The exact year seems to be secret. Anyway, don’t panic. Even Soviet army was in here only temporary.

Why there should be an iTunes in Czech Republic?
1/ Possibility to buy digital music and video content (presuming the price would be lower than on physical media).
2/ Availability of rarities and potentially artists not sold on Czech market.
3/ iTunes is connected (data sync, music transfer) with iPhone devices. Unavailability of iTunes.cz is the biggest gap for iPhone launch on Czech market.